Komen we bij jullie op bezoek? 'Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…'

Mijn tabbert en de pakken van de pieten hangen inmiddels weer gestoomd en wel in de kast, de staf is weer opgepoetst en het grote boek is weer helemaal bijgewerkt met de allerlaatste gegevens.

Door al deze drukke bezigheden, hebben de pieten en ik al jaren geen tijd meer om te zorgen voor een goede gang van zaken tijdens ons verblijf in Nederland. Gelukkig verzorgt
‘De Stoomboot’, de Sint Nicolaascommissie van Scouting ’63, al zo’n veertig jaar de sinterklaas activiteiten in en rond Leimuiden.

Mocht u ook dit jaar willen dat ik uw huisje niet stilletjes voorbij rijd, dan wil ik u vragen contact op te nemen met de mensen van ‘De stoomboot’.

Hartelijke groeten van,

Sint Nicolaas