Komen we bij jullie op bezoek? 'De Stoomboot' regelt al jaren de bezoekjes van Sinterklaas en zijn pieten bij kinderen en hun ouders en grootouders thuis. Maar Sinterklaas komt natuurlijk ook langs bij bedrijven, scholen en verenigingen.

Een bezoekje van Sinterklaas duurt ongeveer 20 minuten. De Sint neemt twee van zijn pieten mee om hem te helpen tijdens het bezoek. Maar bij een bezoek aan een school of bedrijf kan de Sint natuurlijk wel wat meer hulp gebruiken.

Tijdens het bezoekje zal Sinterklaas vanuit zijn grote boek een persoonlijk woordje richten tot alle kinderen. De pieten zullen samen met de kinderen liedjes zingen, dansen en met de kinderen smullen van het meegebrachte stooigoed!

Voor meer informatie of vragen neem contact op met 'De stoomboot'.